Nhiệm vụ năm học 2013 - 2014
Dự thảo Nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của Khoa Công nghệ sinh học - môi trường.
Cán bộ - Giảng viên Khoa CNSH giành giải ba tại Gai điệu Phương Đông 2013
Ngày 20/11/2013, cán bộ - giảng viên Khoa Công nghệ sinh học - môi trường giành giải ba tại Liên hoan tiếng hát Cán bộ - Giảng viên, lần thứ 3, năm 2013 "Giai điệu Phương Đông 2013".
Tại sao tôi học công nghệ môi trường?
Nơi tôi trưởng thành!
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC & MÔI TRƯỜNG 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

 
  GIỚI THIỆU
 
 
 
  ĐÀO TẠO
 
 
  THÔNG BÁO & TIN TỨC
 
 
  PHÒNG THỰC HÀNH
  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  QUẢN LÝ HỌC TẬP