Thông báo về việc thực hiện khảo sát ý kiến sinh viên phục vụ công tác tuyển sinh
Kế hoạch năm học 2013-2014
Ngày 22 tháng 11 năm 2013, phòng ĐBCL xây dựng Kế hoạch năm học 2013-2014 và trình Hiệu trưởng nhà trường.
Kế hoạch tự đánh giá chất lượng nhà trường giai đoạn 2008-2013
Ngày 06 tháng 6 năm 2013, Trường ĐHDL Phương Đông đã tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoạch tự đánh giá chất lượng nhà trường giai đoạn 2008-2013. Tham dự cuộc họp có PGS.TS Bùi Thiện Dụ - Hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS Vũ Phán - P.Hiệu trưởng nhà trường cùng các Chủ nhiệm khoa, Trưởng các phòng ban, đơn vị trong trường.
Kế hoạch công tác phòng Đảm Bảo Chất Lượng năm học 2012-2013
Ngày 20 tháng 8 năm 2012, Hiệu trưởng đã ký duyệt Kế hoạch công tác năm học 2012-2013 của Phòng Đảm bảo chất lượng.
Thông báo kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2011-2012
Ngày 13 tháng 8 năm 2012, Hiệu trưởng đã ban hành Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2011-2012.Nội dung chi tiết:
Thông báo Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 năm học 2011-2012
Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng năm 2011 - 2012
Thông báo thời gian cụ thể kiểm tra lịch trình giảng dạy
Đến 11h30 ngày 03/10/2011, các đơn vị sau đây đã nộp bản thống kê tình hình xây dựng lịch trình về Phòng Đảm bảo chất lượng.
Thông báo kiểm tra lịch trình giảng dạy
Thông báo tuyển dụng
Lịch Lấy ý kiến phản hồi của người học học kỳ 2 năm học 2010-2011
Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2010-2011

 
  GIỚI THIỆU
 
 
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG