CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO

  1. Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng hoạch định chiến lược phát triển các hệ đào tạo và  giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo, quản lý đề tài NCKH.  Tổ chức chỉ đạo thực hiện các hoạt động đào tạo, giảng dạy, học tập các hệ đào tạo.


2. Nhiệm vụ
2.1. Tổ chức và quản lý công tác đào tạo
 ­Cùng các đơn vị tổ chức và xây dựng quản lý chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần  lập, lập đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo các hệ, xác định và công bố chuẩn đầu ra các ngành
 ­Tổ chức để các đơn vị biên soạn giáo trình, tài liệu
2.2. Xây dựng kế hoạch học tập, xếp thời khóa biểu, kiểm tra giảng dạy, học tập…
2.3. Quản lý và xử lí kết quả học tập: học kỳ, năm học, tốt nghiệp
2.4. Xét, cấp văn bằng chứng chỉ
2.5. Tổ chức thi và tuyển sinh các hệ
2.6. Cùng các đơn vị quản lý và nghiệm thu đề tài NCKH
2.7. ham gia các hội đồng: KH&ĐT, thi đua, tuyển dụng, tuyển sinh, tốt nghiệp, khen thưởng, kỷ luật…

*******************************************************************************************************************

Thông tin liên hệ: Phòng 116, Trường ĐH Phương Đông , 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
ĐT: 04 3784 8518 số máy lẻ 116, 04 3784 7110
Mail: phongdaotao.dpd@moet.edu.vn

 

 

   NHỮNG TIN KHÁC   

 
  GIỚI THIỆU
 
 
  THÔNG BÁO & TIN TỨC
  THỜI KHÓA BIỂU & LỊCH THI
 
 
  KẾT QUẢ HỌC TẬP
  TỐT NGHIỆP
 
 
  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
 
  VĂN BẢN & BIỂU MẪU
 
 
 
  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO