Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  

 
LỊCH THI SAU ĐẠI HỌC - THÁNG 9 NĂM 2013

ĐỊA ĐIỂM: TRƯỜNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG, 171 - TRUNG KÍNH - YÊN HOÀ - CẦU GIẤY - HÀ NỘI

Danh sách thí sinh xem tại đây

Thứ

Ngay thi
(Buổi thi)

Giờ thi

Môn thi

Thời gian

Ngành

GiẢNG ĐƯỜNG

7

28/9/2013
(Sáng)

7h15'

Toán kinh tế

180'

Quản trị kinh doanh

208

Toán cao cấp

KTXD CT dân dụng & CN

211

7

28/9/2013
(Chiều)

13h00'

Tiếng Anh

90'

Quản trị kinh doanh

208

Tiếng Anh

KTXD CT dân dụng & CN

211

Chủ nhật

29/9/2012
(Sáng)

7h15'

Quản trị học

180'

Quản trị kinh doanh

208

Sức bền vật liệu

150'

KTXD CT dân dụng & CN

211

 

  Ghi chú: Thí sinh dự thi sau đại học phải đến phòng thi trước ca thi ít nhất 15'

 

Giê vµ hiÖu lÖnh thi tuyÓn sinh sau §¹I HäC

Th¸ng 9 n¨m 2013

thi viÕt                          - ChiÒu thø 7 - 28/9/2013

                                                             - chñ nhËt     - 29/9/2013

 

S¸ng

ChiÒu

NhiÖm vô

HiÖu lÖnh

7h15

13h00

CBCT nhËn nhiÖm vô

 

C¸n bé coi thi chØnh ®ång hå theo giê cña Ban chØ ®¹o ®Ó thùc hiÖn c¸c b­íc coi thi.

7h30

13h15

Gäi TS vµo phßng thi

7h45

13h30

Bãc vµ ph¸t ®Ò thi

7h50

13h35

B¾t ®Çu lµm bµi

9h20

15h05

Thu bµi m«n 90’

10h20

16h05

Thu bµi m«n 150’

10h50

 

16h35

Thu bµi m«n 180’

 

 

 

 

 

   NHỮNG TIN KHÁC   
 TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2014
 Thông báo tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học trình độ Đại học
 Lễ khai giảng Cao học Khóa I - ngành Quản trị kinh doanh
 Thời gian và thủ tục nhập học hệ Cao học ngành Quản trị kinh doanh - Năm 2013
 Kết quả thi Cao học và danh sách trung tuyển Cao học năm 2013
 Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 - năm 2013
 Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 - Năm 2013
 Bổ sung danh sách trúng tuyển bổ sung đợt 1 năm 2013
 Thông báo nhập học nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2013
 Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 - Năm 2013
 Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung hệ liên thông đợt 2 - năm 2013
 Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 - năm 2013
 Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 Cao đẳng, Đại học và hệ Liên thông
 Thông báo: Lịch học ôn tập Sau đại học và lịch thi bổ sung kiến thức (NGÀNH QTKD)
 Thông báo về xét tuyển Nguyện vọng bổ sung - NVBS (đợt 1)

 
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
  LỊCH SỬ DỤNG GIẢNG ĐƯỜNG
  LỊCH THI HỌC KỲ
  THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
  CHUẨN ĐẦU RA
  ĐẢNG ỦY
  CÔNG ĐOÀN
  BA CÔNG KHAI
  BẢN TIN
 
 
 
 
  KHOA - TRUNG TÂM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PHÒNG BAN - TRUNG TÂM
 
 
 
 
 
 
 
 
  CỔNG THÔNG TIN CÁN BỘ
 
  CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN
 
  LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.3784.7110