Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  
       
  THÔNG TIN TUYỂN SINH 2015
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
Đăng ký nhận thông tin qua email
 
Kết quả thi Cao học và danh sách trung tuyển Cao học năm 2013

Kết quả thi Cao học

Danh sách trúng tuyển

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Quy định điểm chuẩn trúng tuyển Cao học ngành Quản trị kinh doanh và ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp năm 2013  

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ Quyết định số 350/Ttg ngày 8/7/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường ĐHDL Phương Đông;

Căn cứ Quyết định số 86/2000/QĐ-TTg ngày 18/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế trường Đại học Dân lập;

Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-ĐHPĐ-HĐQT ngày 07/8/2003 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của trường ĐHDL Phương Đông;

Căn cứ Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Công văn số 5222/BGDĐT-KHTC ngày 29/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2013;

Căn cứ kết quả thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2013;

Theo đề nghị của Thường trực HĐTS và Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định điểm trúng tuyển Cao học ngành Quản trị kinh doanh và ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp năm 2013 như sau:

- Điểm của 03 môn thi: cơ bản, cơ sở, ngoại ngữ đạt từ 5,0 điểm trở lên;

- Tổng điểm 02 môn cơ bản và cơ sở là 10,0 điểm trở lên.

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng ban Thư ký hội đồng tuyển sinh, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác SVHS, Trưởng phòng Tổng hợp, Chủ nhiệm các Khoa, Giám đốc Trung tâm, Trưởng các đơn vị trong Trường và các thí sinh thỏa mãn các điều kiện quy định tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.3784.7110